Artykuł ekspercki

Rady nadzorcze dla klimatu

4 stycznia 2023
Artykuł  Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej FOB, członkini zarządu CSR Europe, znajduje się na 193 str. Yearbook UN GCNP 2022  >>

Jak co roku UN Global Compact Network Poland opublikował raport poświęcony działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród zaproszonych do publikacji ekspertów_ek jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, autorka tekstu „Rady nadzorcze dla klimatu”, poświęconego m.in. wnioskom z badania Chapter Zero Poland. 

Zmiany klimatu to temat, który powinien być stałym elementem odpowiedzialności i codziennej troski organów zarządczych i nadzorczych w firmach. Jednak w dyskursie na temat działań proklimatycznych firm wciąż za mało uwagi poświęca się roli rad nadzorczych – pisze Marzena Strzelczak.

Yearbook UN GCNP 2022 można pobrać tutaj >> 

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.