Artykuł ekspercki

Punkty zwrotne dla ESG w 2023 roku

22 grudnia 2023

Członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Maria Krawczyńska-Kaczmarek wypowiedziała się dla portalu PRoto.pl w ramach podsumowania 2023 roku pod kątem najistotniejszych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju.

— W tym roku mogliśmy zaobserwować dużą dynamikę na polu regulacji ESG, zwłaszcza w odniesieniu do Unii Europejskiej. Wśród punktów zwrotnych warto wskazać na m.in. opublikowanie pierwszego zestawu Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego ws. Dyrektywy CSDD dotyczącej należytej staranności czy przyjęcie pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE oraz opartego na niej standardu zielonych obligacji UE — mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek.

Artykuł dostępny tutaj»

Autorzy

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Z ramienia Zarządu, łącząc funkcje członkini zarządu i dyrektorki generalnej, zarządza rozwojem organizacji, nadzoruje merytoryczny rozwój i zarządzanie projektami FOB.

Ekspertka, pasjonatka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów.

Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG. Wykładowczyni i trenerka w m.in, Uczelni Łazarskiego, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance.

Inicjatorka i członkini założycielka Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland.

Od 2017 roku do końca maja 2023 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Od listopada 2021 do stycznia 2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG.

Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się CSR w Tchibo Warszawa i filantropią korporacyjną w Forum Darczyńców.

Alumna Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skończyła kurs ze zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Cambridge.

Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.