Artykuł ekspercki

Przyszłość zrównoważonej Warszawy – rozmowa

23 czerwca 2014
Wywiad pochodzącym z TV CSR, i został zarejestrowany podczas 5. Targów CSR.

Jaka będzie przyszłość Warszawy? Czy miasto będzie rozwijało się w sposób zrównoważony? Artur Celiński z Res Publiki rozmawia z Michałem Olszewskim – wiceprezydentem Warszawy.

Autorzy

Artur Celiński

Artur Celiński

Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta i zastępca redaktorki naczelnej Magazynu Miasta. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Politolog, komentator życia publicznego. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej dużych i średnich miast.