Artykuł ekspercki

Przewodnik WBCSD po Celach Zrównoważonego Rozwoju

12 kwietnia 2017

Organizacja World Business Council for Sustainable Development opublikowała film, w którym w przystępny sposób przedstawia ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Szczególny nacisk w filmie został położony na rolę biznesu.

Osiągnięcie do 2030 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu. Zrównoważone Cele Rozwojowe zostały zdefiniowane po to, aby zrealizować określoną wizję świata. Chociaż wizja ta brzmi bardzo ambitnie i górnolotnie, to bez niej trudno zrozumieć dlaczego właśnie takie, a nie inne cele zostały wyznaczone.

Dowiedz się więcej z Analizy Tematycznej „CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – PLAN DZIAŁAŃ DLA LUDZI I PLANETY” (PDF)

 

Autorzy