Artykuł ekspercki

Przegląd światowych trendów CSR

8 czerwca 2018
Artykuł pochodzi z Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre Praktyki" wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w kwietniu 2018 roku.

Kluczowe tematy poruszane w światowej debacie o społecznej odpowiedzialności biznesu są bezpośrednio powiązane z najważniejszymi globalnie wydarzeniami. Co więcej, widać wyraźnie, że CSR i zrównoważony rozwój stanowią rozwiązanie wielu wyzwań, przed jakimi staje współczesny świat.

Środowisko – trzeba traktować je serio

Poważne podejście do aspektów ekologicznych wynika ze zmian klimatycznych, których nie można dłużej bagatelizować. Potwierdza to raport „The State of Sustainable Business 2017”[1] przygotowany przez Business of a Better World oraz GlobeScan. Wynika z niego, że zmiana klimatu jest uznawana przez amerykańskie firmy za najważniejsze wyzwanie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego rośnie znaczenie badań nad zmniejszeniem kosztów pozyskiwania energii i szukania rozwiązań niskoemisyjnych. Większy jest nacisk na elektromobilność. Centra miast zamykają się na pojazdy spalinowe, a kolejne rządy deklarują, że zakażą sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi (Norwegia, Indie), pracują nad podobnymi rozwiązaniami (Niemcy, Chiny) lub kreślą perspektywy, w których już w 2050 roku wszystkie samochody będą miały zerową emisję spalin (Wielka Brytania)[2].

Opublikowany w lipcu 2017 roku raport „SDG Index and Dashboards[3] zwrócił uwagę, że relatywnie dobre wskaźniki zrównoważonego rozwoju krajów rozwiniętych osiągane są m.in. przez przerzucanie szkodliwych środowiskowo działań (np. produkcji przemysłowej czy składowania odpadów) na kraje rozwijające się. Jednak odpowiedzialność środowiskowa staje się ważna dla wszystkich. Od początku 2018 roku rynek chiński został zamknięty dla 24 rodzajów odpadów, które dotychczas były przywożone z krajów Europy Zachodniej i USA. Tylko z Wielkiej Brytanii od 2012 roku przypłynęło tam prawie 3 mln ton zużytego plastiku[4]. Brak możliwości wysyłania odpadów do krajów rozwijających się wymusi zmiany w gospodarkach krajów rozwiniętych w stronę wdrażania na szerszą skalę gospodarki obiegu zamkniętego.

Pracownicy – firma musi się wyróżnić

Wchodzące na rynek pracy „pokolenie Z” wymusi aktywne działania firm w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. To generacja, która ma duże oczekiwania względem etycznej produkcji. Badanie Institute for Corporate Productivity, zrealizowane na osobach urodzonych w latach 1995–2012, pokazuje, że dla 93% przedstawicieli tej generacji społeczne zaangażowanie firmy wpływa na decyzję o wyborze miejsca pracy[5].

Sytuację na rynku pracy zmieni także kampania #MeToo, która przetoczyła się przez USA i cały świat w ostatnich miesiącach roku 2017. Pokazała ona wciąż istniejące nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn i wciąż obecną dyskryminację. Jej efektem będzie wdrażanie rozwiązań promujących parytety, równe szanse i różnorodność w miejscu pracy. W Europie będzie to wsparte takimi rozwiązaniami prawnymi, jak: wymóg raportowania kwestii różnorodności czy przepisy zrównujące wysokość zarobków kobiet i mężczyzn, podobne do tych, jakie wprowadzono na Islandii.

SDG – od deklaracji do praktyki

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) obejmują swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnym światem. Według raportu „The roadahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, który objął aż 4,9 tys. firm z 49 krajów, SDG w swoim procesie raportowania uwzględnia około 40% firm, a w niektórych krajach (Szwecja) jest to nawet 60%[6]. Jeszcze większy odsetek takich spółek – 62% – wskazało PwC w swoim raporcie „SDG Reporting Challenge 2017”[7] wykonanym na próbie 470 firm.

Zatem już po dwóch latach SDG są ważnym punktem odniesienia w działalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Kolejnym krokiem musi być przekucie ich w praktykę działania firm i tutaj należy skoncentrować wysiłki. Jak podaje raport Deloitte „The business case for inclusive growth”[8] aż 92 % liderów firm popiera SDG. Jednak jak na razie tylko 17 % z nich ocenia, że działania firm są wystarczające, by je realizować. Warto też podkreślić, że działania te muszą być mierzalne, aby można było pokazać ich skuteczność i praktyczne oddziaływanie na otoczenie.

 

Opisane przykłady nie wyczerpują istniejących zjawisk w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale dobrze pokazują, że trendy społeczne i gospodarcze będą oddziaływały coraz silniej na wzrost znaczenia społecznej działalności firm. Wiąże się z tym również wzrost roli CSR i zrównoważonego rozwoju w samych firmach. Wiązanie CSR ze strategiami firm czy umieszczanie tematyki zrównoważonego rozwoju wśród zadań osób w ścisłym kierownictwie firm (tzw. C-suite) potwierdzają, że nie da się oddzielić głównego obszaru działania firm od jej społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.

 

Materiały źródłowe:

[1] „The State of Sustainable Business 2017. Results of the 9th Annual Survey of Sustainable Business Leaders”, https://www.bsr.org/reports/2017_BSR_Sustainable-Business-Survey.pdf (dostęp 28.02.2018).

[2] A. Petroff, These countries want to ban gas and diesel cars, http://money.cnn.com/2017/09/11/autos/countries-banning-diesel-gas-cars/index.html (dostęp 28.02.2018).

[3] „SDG Index and Dashboards”, http://www.sdgindex.org/ (dostęp 28.02.2018).

[4] A. Sloan, China’s waste import ban emphasizes importance of innovation and the circular economy, http://csr-asia.com/newsletter-china-s-waste-import-ban-emphasizes-importance-of-innovation-and-the-circular-economy (dostęp 28.02.2018).

[5] E. Samdahl, New i4cp Research: 93% of Gen Z Says Societal Impact Affects Where They Work,https://www.i4cp.com/productivity-blog/2015/12/16/new-i4cp-research-93-of-gen-z-says-societal-impact-affects-where-they-work (dostęp 28.02.2018).

[6] „The roadahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017”, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/02/pl-Raport-KPMG-International-pt-The-road-ahead-The-KPMG-Survey-of-Corporate-Responsibility-Reporting-2017.pdf (dostęp 28.02.2018).

[7] „Reporting Challenge 2017. Exploring business communication on the global goals”, https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf (dostęp 28.02.2018).

[8] „The business case for inclusive growth. Deloitte Global’s inclusive growth survey report”, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/wef-business-case-inclusive-growth.html (dostęp 28.02.2018).

Autorzy

Tadeusz Joniewicz

Tadeusz Joniewicz

Pracował w FOB od maja 2017 r. do grudnia 2021r. jako ekspert ds. raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju, odpowiadał za realizację badań i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju. Koordynował Konkurs Raporty Społeczne / Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Ma doświadczenie w pracy w organizacjach strażniczych. Kierował projektami promującymi zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego pracując w Fundacji CentrumCSR.PL. Współtworzył też ważne międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Ukończył Nauki Polityczne i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnikiem turystycznym po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, przez wiele lat działał w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Warszawie.