Artykuł ekspercki

Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

5 maja 2008

Przedstawiona w książce koncepcja zrównoważonego rozwoju służy do wyznaczania kierunków rozwoju i możliwości wyboru między konkurencyjnymi wartościami, którymi są środowisko i jego ochrona z jednej strony oraz wolność działalności gospodarczej z drugiej. Realizacja tej koncepcji w przedsiębiorstwie wiąże się z obniżeniem materiałochłonności i energochłonności produkcji, podnoszeniem produktywności wykorzystania zasobów środowiska oraz redukowaniem ilości zanieczyszczeń przy jednoczesnym zaspakajaniu oczekiwań podstawowych grup interesów.

Autorzy