Artykuł ekspercki

„Problemy Biznesowe. Rozwiązania” – recenzja

11 września 2014

Prowadzenie biznesu, a także praca menedżera to bez wątpienia zadania trudne i wymagające, szczególnie dla osób nieposiadających doświadczenia na tym polu. Często okazuje się, że sytuacje, z którymi muszą dawać sobie oni codziennie radę były udziałem wielu innych menedżerów i właścicieli przed nimi.

Książka „Problemy Biznesowe. Rozwiązania”, jak wskazuje jej tytuł, prezentuje właśnie metody radzenia sobie z wyzwaniami biznesowymi. Równocześnie jednak pokazuje praktyczne rozwiązania wyzwań, które pojawiły się w przeszłości, bazując na silnych teoretycznych podstawach. Publikacja wydana przez PWN jest tłumaczeniem amerykańskiej pracy zbiorowej „Solutions. Business Problem Solving”, wydanej w 2012 roku. Składa się ona z artykułów napisanych przez pracowników naukowych Midway College. Pomimo że autorami są wykładowcy uczelni, książka największy nacisk kładzie na praktyczną wiedzę. Można w niej znaleźć, obok ogólnych uwag, także szereg przykładów, a nawet gotowych formularzy, macierzy i wykresów, które można bezpośrednio zaimplementować w firmie.

Pozycja podzielona została na 19 rozdziałów, z czego dwa pierwsze dotyczą procesu rozwiązywania problemów, a dwa następne przywództwa w organizacji. Kolejne poruszają tematy wyzwań, jakie mogą stanąć przed menedżerami w poszczególnych obszarach, takich jak marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość czy łańcuch wartości. Każdy z nich opisuje szereg najważniejszych założeń teoretycznych dotyczących omawianych obszarów, prezentując aktualną wiedzę na ten temat. Każdy też został napisany przez specjalistę w danej dziedzinie, co przekłada się na wysoką wartość merytoryczną publikacji. Różnorodność doświadczeń i pól zainteresowania autorów poszczególnych rozdziałów zapewnia szerokie spektrum nie tylko tematów, ale także sposobów podchodzenia do działalności gospodarczej.

Publikacja traktuje odpowiedzialne podejście do biznesu nie jako osobny dział, lecz jako organiczny element działalności gospodarczej. Uwzględnianie opinii interesariuszy i pracowników, angażowanie decydentów lokalnych i rola misji oraz wizji w zarządzaniu – to wszystko jest dla autorów zupełnie naturalnym elementem prowadzania firmy. Jedyne, co można zarzucić tej pozycji, to brak nawiązania do nowatorskich rozwiązań biznesowych, takich jak ekonomia okrężna czy ekonomia współdzielona. Wydaje się jednak, że to nie prezentacja innowacyjnych trendów była celem autorów, lecz przekazanie solidnej wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

„Problemy Biznesowe. Rozwiązania” to książka, której największą wartością jest skupienie w jednym miejscu i w przystępnej formie odpowiedzi na szereg pytań, jakie pojawiają każdego dnia się przed osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Z jednej strony promuje ona innowacyjne podejście do pokonywania wyzwań w biznesie, z drugiej daje silne podstawy, które pozwalają podjąć właściwe decyzje i nie popełniać błędów innych. Autorzy nie dają jednak gotowych rozwiązań, lecz wspierają w poszukiwaniu najbardziej efektywnych odpowiedzi.

Autorzy

Piotr Domański

Piotr Domański