Artykuł ekspercki

Pracodawcy są mocno zaangażowani

11 lutego 2021

O tym, jakie działania podejmują firmy w dobie pandemii COVID-19 oraz jaka jest skala zaangażowania biznesu opowiedziały Agnieszce Usiarczyk z „Rzeczpospolitej” Marta Górska i Ewa Wojciechowicz, ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono elastyczne modele pracy, wiele firm uruchomiło fundusze pozwalające pracownikom wyposażyć domowe biura. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu psychologicznemu, wiele firm przygotowało też platformy wspierające rodziców w opiece nad dziećmi – mówi Marta Górska, menedżerka projektów FOB.

A jak pandemia wpłynęła na rozwój i postrzeganie CSR?

– Pandemia była dla wszystkich na tyle wyjątkowym zjawiskiem, że zmobilizowała także tych, którzy dotychczas nie widzieli potrzeby albo nie mieli warunków do wyjścia z działaniami na zewnątrz, a termin CSR nawet nie był im znany. Po prostu zatroszczyli się o pracowników, wprowadzili pracę zdalną czy dodatkowe środki ochronne. Z drugiej strony badanie przeprowadzono u progu lockdownu w Polsce. Pamiętajmy, że w małych firmach procesy decyzyjne nie są tak rozbudowane jak w tych dużych i być może pracodawcom łatwiej było wdrożyć konkretne działania dosłownie z dnia na dzień – podkreśla Ewa Wojciechowicz, menedżerka projektów FOB..

Cały rozmowa dostępna jest tutaj >>

Autorzy

Marta Górska

Marta Górska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się zarządzaniem projektami i organizacją wydarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. Koordynuje przygotowania do 8. Targów CSR.

Dołączyła do zespołu FOB w marcu 2015 wspierając Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kierowała realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz pierwszego w Polsce hackathonu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju – #SustainHack.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w Orange Polska w Dziale Rekrutacji i Rozwoju. W latach 2011 – 2012 była Ambasadorką CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie działała w wielu organizacjach studenckich oraz Kołach Naukowych. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyła również w działaniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wolne chwile przeznacza na pasje związane z gitarą i ecodesing.

Ewa Wojciechowicz

Ewa Wojciechowicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, redakcję i opracowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz firmie Skanska Property Poland, gdzie realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.