Artykuł ekspercki

„Pożegnanie z filantropią”

7 września 2021

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” i forsal.pl ukazał się artykuł Patrycji Otto o kierunku zmian w firmach związanych z CSR-em i zrównoważony rozwojem. Na rosnące znaczenie odpowiedzialności biznesu uwagę zwraca Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB.

Jednym z głównych punktów odniesienia w tekście red. Patrycji Otto były wyniki badania „Menedżerowie CSR”. Niemal wszyscy ankietowani uznali, że w ciągu ostatnich 5 lat znaczenie koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju dla organizacji wzrosło. Aż 94% z nich poparło tę opinię, z czego aż 63% uznało, że to znaczenie wzrosło zdecydowanie (pobierz raport >>).

– To badanie jest głosem profesjonalistów. Według nich czynnikami, które najmocniej wpłynęły na popularyzację koncepcji CSR, jest osobiste zaangażowanie pojedynczych pracowników, w tym osób zarządzających – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Artykuł ukazał się 7 września w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, dostępny jest także w serwisach gazetaprawna.pl >> oraz forsal.pl >>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.