Artykuł ekspercki

Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata

1 grudnia 2008

„Pełna partycypacja w zarządzaniu” stanowi próbę znalezienia wspólnego mianownika najskuteczniejszych i najbardziej wyjątkowych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami, będąc jednocześnie praktycznym przewodnikiem po świecie firm, w których każdy pracownik staje się odpowiedzialnym menedżerem.

Bardzo ważnym elementem książki jest nacisk, jaki kładzie ona na zaangażowanie pracowników w grę, która jest zwykle dostępna tylko dla przedsiębiorców i menedżerów wyższego szczebla – grę w biznes. Stocki, Prokopowicz i Żmuda, budując swoją argumentację na doświadczeniach tzw. „jawnego zarządzania” zauważają, że jedynym sposobem, aby przełamać pracownicze myślenie w kategoriach „my – firma”, jest przewartościowanie podstawowych kategorii zarządzania. W firmie TPM każdy pracownik jest w pełni odpowiedzialnym menedżerem, a cała organizacja jest drużyną, która razem dzieli sukcesy i porażki.

Książka jest zwieńczeniem doświadczeń kilkunastoletniej pracy badawczej i doradczej profesora Ryszarda Stockiego oraz odpowiedzią na wyzwania współczesnych organizacji, które formułują, jako konkretne pytania menedżerskie, dwaj młodzi współautorzy – Piotr Prokopowicz i Grzegorz Żmuda. Autorzy, odwołując się do swoich doświadczeń oraz do przykładów praktyk stosowanych w firmach takich, jak Semco, SRC Holdings Corp., W.L. Gore czy Harley Davidson, pokazują spójny i oparty na faktach model działania tych wyjątkowych firm.

Innowacyjność w gospodarce to nie tylko nowe technologie, to również noweparadygmaty zarządzania. O ile te pierwsze są dostępne głownie dla firm dużychi majętnych, o tyle po te drugie może sięgnąć każda firma, niezależnie od branżyi wielkości. Taki nowy, skuteczny paradygmat oferuje właśnie niniejsza książka.

Prof. Andrzej Blikle, prezes rady nadzorczej A. Blikle sp. z o.o., prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Najpierw byli Semler, Beyster i inni. Wydeptali pierwsze ścieżki. Stocki, Prokopowiczi Żmuda idą ich śladami, tworząc nowy system zarządzania – to już nieścieżka, to gotowa droga dla organizacji, które ukierunkowane są na wielowymiarowysukces – sukces wszystkich swoich pracowników.
Antoni Wojtulewicz, prezes xtech.pl Serwisy branżowe sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska – OFICYNA

Autorzy