Artykuł ekspercki

Partnerstwo międzysektorowe

24 grudnia 2015

Połączenie komplementarnych zasobów, zderzenie sił i kompetencji, efekt synergii – tak w dużym skrócie można zdefiniować współpracę. Dotyczy to zarówno kooperacji międzyludzkiej, międzyorganizacyjnej, jak i… międzysektorowej. Ta ostatnia budzi jeszcze wiele emocji, ponieważ do niedawna powątpiewano w działania wspólnie podejmowane przez podmioty z różnych sektorów. Co więcej ani przedsiębiorstwa, ani organizacje pozarządowe, ani tym bardziej instytucje publiczne nie były zainteresowane takim współdziałaniem. Dzisiaj dążenie do budowania współpracy międzysektorowej nie szokuje. Wręcz przeciwnie – coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega potencjał, jaki wiąże się z łączeniem różnorodnych zasobów.

Skąd więc ta zmiana? Nie jest tajemnicą, że społeczna odpowiedzialność biznesu – idea, której popularność w ostatnich latach dynamicznie wzrosła – stała się po prostu modna. I jak, niestety, się okazało z modą w CSR jest podobnie jak z modą w branży odzieżowej: coraz więcej firm szybko „szyło” sobie działania lub „strategie” CSR niedopasowane do potrzeb i kiepskie jakościowo. Efekt? Konsumenci przestali te aktywności traktować poważnie, a z samych działań niewiele wynikało. Istnieje więc silna potrzeba redefiniowania CSR, traktowania kwestii etycznych poważnie i rozważnie, bo nie ma wątpliwości, że zagadnienia odpowiedzialności przedsiębiorstw pozostaną nadal bardzo istotne. Jednym ze sposobów odbudowania zaufania w biznesie – świetnie wpisującym się w potrzebę redefinicji CSR – ale także realnego odpowiadania na problemy społeczne i środowiskowe jest współpraca międzysektorowa. To dzięki niej możliwe jest osiąganie indywidualnych korzyści oraz tworzenie nowej jakości i wartości, której coraz bardziej oczekują konsumenci.

Ten potencjał dostrzegły już podmioty tworzące różne interesujące partnerstwa nawiązywane na styku wszystkich sektorów. Rezultaty projektów takich jak Statoil i Fundacja Zielony Liść, Orange i Fundacja Niewidzialni, Tesco wraz z Bankami Żywności czy Skanska z Urzędem Dzielnicy Wola, mieszkańcami i Fundacją „Na miejscu” – dowodzą, że współpraca międzysektorowa, w przeciwieństwie do samodzielnej aktywności, pozwala korzystać z różnych perspektyw, innego, ale jakże cennego doświadczenia i tworzyć nową wartość rynkową.

Praktyka

Zaangażowanie społeczne biznesu realizowane jest coraz częściej we współpracy międzysektorowej. Przykładem jest przedsiębiorstwo Horus Sp. z o.o. Innowacyjne Materiały Przemysłowe, które w odpowiedzi na zidentyfikowany problem społeczny, jakim jest niedostateczna wiedza na temat zasad bezpieczeństwa na drodze, zainicjowało projekt międzysektorowy. Połączenie zasobów posiadanych przez firmę z zasobami partnerów, w tym administracji publicznej i organizacji pozarządowych, umożliwiło realizację przedsięwzięcia edukacyjnego, którego celem był wzrost świadomości i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez używanie elementów odblaskowych. Projekt „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny” nie byłby możliwy bez współpracy partnerów na rzecz dobra wspólnego. W przypadku partnerstw międzysektorowych kluczowy jest efekt synergii osiągany właśnie dzięki pracy zespołowej, wspólnym celom i determinacji wszystkich partnerów.

Nową jakością społeczną, która od kilku lat towarzyszy projektom pozabiznesowym realizowanym przez przedsiębiorstwa, jest współpraca z trzecim sektorem. Biznes dostrzegł w organizacjach pozarządowych partnera godnego zaufania, który dzieląc się wiedzą i umiejętnościami, z sukcesem wspiera i współuczestniczy w różnych inicjatywach. Przykładem partnerstwa realizowanego przez sektor biznesowy i pozarządowy jest Certyfikat Zielony Sklep zainicjowany przez Tchibo Warszawa we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Projekt jest odpowiedzią na lukę dotyczącą zrównoważonego rozwoju w branży handlu detalicznego. Rezultat to trójstopniowy certyfikat, jaki uzyskać może przedstawiciel branży, który wykaże się spełnieniem określonych kryteriów przewidzianych w każdym stopniu certyfikatu. Korzyści z tak prowadzonej współpracy są szerokie i dotyczą nie tylko partnerów w nią zaangażowanych. Standard służy edukacji konsumenckiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propaguje odpowiedzialne praktyki konsumenckie i sprzedażowe oraz pozwala budować przewagę konkurencyjną. Jest dowodem na to, że współpraca międzysektorowa to coś więcej niż nadal często oczekiwane przekazywanie środków finansowych i rzeczowych partnerom społecznym. Jej istotą jest wspólne zaangażowanie.

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWięcej informacji i komentarze eksperckie do artykułu znajdują się w naszej jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”

Autorzy

Marta Karwacka

Marta Karwacka

Dr Marta Karwacka. Zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na gruncie akademickim i praktycznym. Za swoją rozprawę doktorską na temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymała pierwszą nagrodę w VIII edycji konkursu VERBA VERITATIS.

Autorka i współautorka kilkunastu artykułów oraz indywidualnych i zespołowych badań poświęconych problematyce CSR. Uczestniczyła w pracach grup roboczych w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw funkcjonującym przy Ministerstwie Gospodarki. Jest rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspertem ds. CSR. W ramach współpracy z firmą GoodBrand&Company/ Better pracowała dla takich Klientów jak: TK Maxx, KGHM, Kruszwica, PGNiG, Nestle, Henkel Polska, Grupa Żywiec, Fundacja Fundusz Współpracy. Redaguje branżowy dodatek do Rzeczpospolitej „Kompendium CSR”, wykłada na prywatnych uczelniach (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSB w Toruniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tischnera).