Artykuł ekspercki

Panel ekspertów – krytyczna refleksja o CSR

2 lutego 2016

Uczestnicy panelu:

  • Stefan Crest – Dyrektor wykonawczy CSR Europe,
  • Kathryn Dovey – Manager – NCP coordinator, OECD,
  • Sławomir Sierakowski – Prezes i Redaktor Naczelny, Krytyka Polityczna,
  • Guy Standing – Autor książki „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”,
  • Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny, Global Compact Poland;

Moderator:

  • Przemek Pohrybieniuk – Head of ACCA Poland and Baltic States;

Panel zarejestrowany podczas Międzynarodowej Konferencji „Biznes, którzy zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy