Artykuł ekspercki

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważną rolę do odegrania ma sektor farmaceutyczny

9 kwietnia 2020
Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Magdaleną Kruszewską, prezes Sanofi w Polsce, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezes Magdalena Kruszewska w biurze Sanofi oraz podczas pracy zdalnej w domu w trakcie pandemii.

Jakie zmiany musieli Państwo wprowadzić w funkcjonowaniu organizacji w związku z pandemią? Jakie były największe wyzwania w tym obszarze?

Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, jak i lokalnym. Na co dzień jesteśmy partnerem w obszarze zdrowia dla milionów pacjentów i klientów na świecie, dostarczając im innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, leki w chorobach przewlekłych a także wspieramy pacjentów w odpowiedzialnym samoleczeniu, oferując im leki OTC i suplementy diety najwyższej jakości. Epidemia COVID-19, która dotknęła już praktycznie każdy zakątek Ziemi, jeszcze mocniej ukazała, jak istotny jest nasz wkład, jako sektora farmaceutycznego, w ochronę zdrowia i życia ludzkiego. To wielka wartość, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność, która na nas spoczywa. Dlatego w Sanofi na każdym etapie rozwoju epidemii, wprowadzaliśmy kolejne zmiany związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, aby zabezpieczyć naszych pracowników, a co najważniejsze, aby dostarczać leki niezbędne dla życia naszych pacjentów. Jedną z kluczowych zmian organizacyjnych, która niewątpliwie była i jest wyzwaniem, patrząc na profil naszej działalności, było wprowadzenie zasady pracy w trybie home office, która dotyczy zarówno pracowników biura jak i Field Force. Dla przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych oznacza to wstrzymanie wizyt w placówkach służby zdrowia i w aptekach. Przeszliśmy na tryb pracy zdalnej, wykorzystując wszelkie dostępne rozwiązania digitalowe. Dla pracowników naszej fabryki w Rzeszowie wprowadziliśmy dodatkowe uregulowania i zabezpieczenia, aby zachować tak ważną ciągłość produkcyjną. W ramach naszych działań dla pacjentów uruchomiliśmy dedykowane infolinie, aby udzielić im wsparcia medyczno-edukacyjnego. Również jesteśmy aktywni w działaniach edukacyjno-informacyjnych dla naszych pracowników, organizując wewnętrzne webinary z kluczowymi ekspertami medycznymi w zakresie pandemii koronawirusa.

W jakich obszarach obecnie firma ma największy pozytywny wpływ jeśli chodzi o pomoc różnego typu interesariuszom?

W Sanofi, podobnie jak w innych firmach farmaceutycznych, z duża powagą podchodzimy do naszej społecznej odpowiedzialności. Jest kilka kluczowych obszarów, w których jesteśmy bardzo aktywni. Pierwszym z nich to współpraca, jaką prowadzimy z partnerami zewnętrznymi i agendami rządowymi w celu zwalczenia choroby COVID-19. Przykładem jest porozumienie, jakie niedawno zawarliśmy z organizacją BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) w amerykańskim Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w celu podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby zmaksymalizować tempo prac nad nową szczepionką przeciw koronawirusowi. Opracowanie szczepionki od zera zajmuje lata, ale Sanofi poprzez swoje wieloletnie zaangażowanie w odkrywanie i opracowywanie szczepionek, w tym dzięki pracom nad szczepionką przeciwko SARS, wykorzystuje ekspertyzę i doświadczenie, do jak najszybszego osiągnięcia celu. Pracując nad nową szczepionką, jednocześnie szukamy możliwych rozwiązań do walki z koronawirusem, bazując na już istniejących w naszym portfolio terapiach. A takim rozwiązaniem może być istniejąca już terapia zatwierdzona do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (Kevzara® – sarilumab). Obecnie Sanofi, razem z firmą Regeneron, rozpoczęła badania mające na celu sprawdzenie, czy ta terapia może być stosowana jako bezpieczne i skuteczne leczenie ciężkich objawów COVID-19. A co ważne, w zeszłym tygodniu FDA (Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności) zatwierdziła program badań klinicznych w tym celu. W ostatnich latach coraz częściej zmagamy się z niedoborami leków na rynku. Naszym celem jest zapewnienie znacznych zdolności produkcyjnych API i zdolności dostaw, które są kluczowe dla pacjentów w Europie i poza nią. Dlatego całkiem niedawno Sanofi ogłosiło, że zamierza już wkrótce stworzyć w Europie wiodącą firmę produkującą API, czyli aktywne składniki do produkcji gotowych form leków. Chociaż ta decyzja nie ma bezpośredniego związku z COVID-19, to budowanie elastycznych zdolności produkcyjnych ma kluczowe znaczenie i ostatecznie pomoże wzmocnić systemy opieki zdrowotnej. Na poziomie lokalnym, prowadzimy rozmowy z Polskim Czerwonym Krzyżem, który zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie finansowe, niezbędnego do zakupu materiałów ochronnych oraz o wsparcie grup ratownictwa PCK i magazynu humanitarnego, który może świadczyć pomoc na wypadek konieczności budowania miejsc tymczasowego zakwaterowania w przypadku wzrostu liczby osób przebywających w kwarantannie. Współpracujemy również z Polską Federacją Szpitali, która zrzesza ponad 210 szpitali w Polsce, jak i lokalne związki szpitali. Wspieramy także organizacje pacjenckie. Takim przykładem jest współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, dzięki której zostanie sfinansowany system teleporad dla diabetyków, chcących skorzystać z konsultacji z lekarzem lub edukatorem diabetologicznym, a pozostających w domu zgodnie z wytycznymi rządu podczas pandemii.

Co najbardziej Panią ucieszyło w ostatnich dniach?

Ucieszyło mnie to jak wiele osób pomaga sobie w tej trudnej sytuacji, wykazuje empatię dla innych, szczególnie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Bardzo mnie ucieszyło, że na świecie Sanofi pracuje pełną parą, żeby pomóc milionom pacjentów, także tym, którzy dotknięci są chorobą COVID-19 i to że Sanofi pracuje nad rozwojem szczepionki przeciw koronawirusowi. Czyli te wszystkie działania, które podejmujemy osobiście i jako firma, żebyśmy w przyszłości mogli przestać się obawiać, że sytuacja nie wróci do normy, że nie będziemy mogli pracować, spotykać się z bliskimi i normalnie żyć. Oczywiście bardzo mnie też ucieszyło, że większość osób w Polsce podeszła do kryzysu z powagą i ogromna dojrzałością. Oby szybko się skończył. Życzę wszystkim spokoju, cierpliwości i zdrowia.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.