Artykuł ekspercki

Pandemia a strategie CSR

3 września 2020

O tym, jak nowa, niepewna rzeczywistość wpływać będzie na strategie firm z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju pisze na łamach ICAN Management Review Polska Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Jeszcze nie wiemy, czy pandemia będzie wzmacniała trendy odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju biznesu, gospodarek i społeczeństw – czy wręcz przeciwnie. Entuzjazm i zaangażowanie na rzecz wspierania słabszych, głównie seniorów, czy służby zdrowia, pospolite ruszenie społeczne w ramach pomocy w szyciu maseczek, poczucie wspólnoty i solidarności wobec zagrożenia oraz refleksje dotyczące nadmiernego konsumpcjonizmu i konieczności zmiany obowiązujących modeli biznesowych na bardziej zrównoważone powoli zastępuje nowa (niepewna) rzeczywistość – pisze Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Artykuł opublikowany został w przygotowanym przez ICAN Management Review Polska raporcie „Egzamin dojrzałości z odpowiedzialności”. Patronem publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przejdź do artykułu >>

 

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.