Artykuł ekspercki

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”

2 kwietnia 2013

Już po raz 11 Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało Raport dobrych praktyk z zakresu CSR podejmowanych przez polski biznes w 2012 roku. Na prezentację 27 marca 2013 roku przyszło blisko 200 osób – przedstawicieli różnych firm oraz środowisk związanych z CSR.

Autorzy