Artykuł ekspercki

Odpowiedzialny biznes

25 stycznia 2010

Autorka: Jadwiga Oleszkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Green Park

Już nie tylko organizacje ekologiczne oczekują odpowiedzialnego biznesu. Walka ze zmianami klimatycznymi zatacza coraz szersze kręgi polityczne, a instrumenty finansowe, jak choćby handel emisjami, stały się faktem i nowością na rynku biznesowym.

Konferencja Klimatyczna, która w ubiegłym roku odbyła się w Poznaniu, zwróciła uwagę opinii publicznej i menadżerów biznesu na konieczność podjęcia bardziej energicznych działań na rzecz ekologii, mimo kryzysu i niesprzyjającej polityki gospodarczej naszego Państwa. Tak więc odpowiedzialny biznes staje się nieodzowny w polityce ekorozwoju.

Coraz więcej firm angażuje się w edukację ekologiczną, by w ten sposób nie tylko poprawić swój wizerunek jako firmy przyjaznej środowisku, ale wnieść trwały ślad w ochronę środowiska i wzrost odpowiedzialności społecznej. IKEA angażuje się w akcje „Zielony Dom”, ANWIL SA prowadzi kampanię – drzewko za butelkę, a Bayer organizuje konkursy, akcje i debaty na tematy ochrony środowiska. PGNIG S.A. w programie Czyste Mazury promuje bezpieczne zachowania nad wodą, a także walczy o czystość kąpielisk. Barlinek SA wprowadza zasadę, że w procesie produkcji wykorzystuje tylko surowiec posiadający certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej. Producenci energii elektrycznej coraz mocnej podkreślają energię odnawialną w wolumenie swojej produkcji, a zakłady energetyczne promują wśród społeczeństwa oszczędność energii i zalety energooszczędnych żarówek. Renault jako zasadę wprowadził informację dla klientów, ile poszczególne typy samochodów emitują CO2 na 100 km. Viessmann powołał do życia fundację, dopłacającą ok. 900 zł klientowi, który zdecydował się na wymianę starego kotła grzewczego na nowy energooszczędny. Ponadto uruchomił pierwszą w Polsce szkołę ponadlicealną, która kształci fachowców od zarządzania i oszczędzania energią.

Nie sposób odnotować wszystkie inicjatywy biznesu, na rzecz odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska, ale warto podkreślić, że ten trend jest coraz bardziej zauważalny i coraz wyżej ceniony w środowiskach biznesowych na świecie. Wprawdzie CSR, czyli odpowiedzialnego społecznie biznesu, nie regulują żadne akty prawne ani normy czy certyfikaty, to jednak firmy zauważają, że pozytywny wizerunek jest bardzo ważny dla otoczenia biznesu, i choć nie przynosi zysku, to z całą pewnością nie powoduje strat.

Prowadzenie biznesu to przede wszystkim realizowanie pewnych zobowiązań ekonomicznych i prawnych, ale etyka prowadzenia biznesu powinna stać się normą wpisaną w społeczną odpowiedzialność, a także dbałość o ochronę środowiska. Jednak, jak wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej Braun &Partners, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie doceniają tych działań, a co więcej słabo komunikują się ze społeczeństwem. Właśnie informacje na temat firmy za pośrednictwem mediów wzmacniają jej wiarygodność w odczuciu społecznym, a przecież dialog z tzw. interesariuszami jest podstawą zarządzania społecznie odpowiedzialnym biznesem. Informacje na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu są trudno dostępne, chaotyczne i nazbyt ogólnikowe. Okazuje się, że najsłabiej są komunikowane aspekty środowiskowe – tylko 22% badanych firm, społeczne – 17% i pracownicze tylko 16%. Tymczasem filozofia społecznie odpowiedzialnego biznesu nie jest tylko aktywnością promocyjną, ale przede wszystkim długotrwałą inwestycją w podniesienie wartości organizacji.

Zdaniem autorów raportu i rankingu największych polskich firm pod względem CSR, polskie firmy – niestety – nie wykorzystują potencjału, jaki tkwi w wiarygodnym przekazywaniu informacji na temat osiągnięć tych firm, a przecież to jest podstawą odpowiedzialnego biznesu. Badanie firm z 13 podstawowych branż gospodarczych obejmowało 7 aspektów:

  1. przejrzystość i komunikacja,
  2. ład korporacyjny,
  3. relacje z ineresariuszami,
  4. odpowiedzialność za środowisko naturalne,
  5. odpowiedzialność ekonomiczna,
  6. odpowiedzialność społeczna,
  7. zasoby ludzkie.

Opracowane Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z pewnością nie tylko upowszechnią światowe standardy odpowiedzialnego biznesu, ale powoli staną się normą.

*** Artykuł ukazał się w kwartalniku „Przemysł i środowisko” nr 3/2009.

Autorzy