Artykuł ekspercki

Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym

5 maja 2008

Refleksja nad odpowiedzialnością w życiu gospodarczym została podjęta w książce w perspektywie interdyscyplinarnej. Podmiotami tej odpowiedzialności są dwie strony wymiany rynkowej biznes i konsumenci. Wyznacza to ramową strukturę książki, na którą składają się, w części pierwszej – badania nad odpowiedzialnością firm oraz zarządzających nimi menedżerów, a w części drugiej – analizy dotyczące odpowiedzialności konsumentów.

Wydawnictwo IFIS PAN

Autorzy