Artykuł ekspercki

Największą przeszkodą w pracy CSR-owca jest brak zrozumienia ze strony zarządu

13 marca 2019
Na portalu PRoto.pl ukazał się wywiad z Marzeną Strzelczak, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony zawodowi CSR-owca.
 
Rozmowa Małgorzaty Baran, zast. redaktora naczelnego PRoto.pl, z Marzeną Strzelczak, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczyła planowanego włączenia stanowiska specjalisty ds. CSR do listy do klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
– Zawód CSR-owca, a dokładniej specjalisty ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wszedł do oficjalnej nomenklatury. Dla osób zajmujących się tym tematem na co dzień stanowi to potwierdzenie znaczenia tego zawodu, a zarazem wyraz profesjonalizacji. (…) Nabycie odpowiednich umiejętności do pełnienia zawodu CSR-owca wymaga często osobistego zaangażowania i gotowości do podnoszenia kompetencji, samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu CSR-u, śledzenia trendów. CSR-owiec powinien być również nastawiony na poszukiwanie i inicjowanie nowych rozwiązań, kontakt z interesariuszami – mówi w wywiadzie dla PRoto.pl Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Czytaj cały wywiad >> 
Źródło: PRoto.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.