Artykuł ekspercki

„Młodzi konsumenci o CSR” – komentarz Marcina Sińczucha

25 sierpnia 2010

Na pierwszy rzut oka widać, że młodzi ludzie lokują ideę CSR w dosyć przyjaznym kontekście. Nawet jeśli nie wiedzą co to jest biznes społecznie odpowiedzialny, to odczytują go jako działania o szerszym horyzoncie, motywowane nie tylko doraźną chęcią poprawy wizerunku.

Zwraca uwagę fakt, że duża część młodych ludzi chce się więcej dowiedzieć o CSR. Z innych ciekawych wniosków warto pochylić się nad źródłami informacji o CSR – większość młodych ludzi wskazuje tu na szkołę – warto sprawdzić w jaki sposób tego typu informacje są przez szkoły propagowane i przy jakich okazjach. Niektóre odczytania idei CSR mają charakter wybitnie pragmatyczny – młodzi ludzie spodziewają się, że pracodawca „społecznie odpowiedzialny” nie zwolni ich z pracy w czasie kryzysu i poświęci dążenie do zysku na rzecz ochrony miejsc pracy. W tym kontekście należy zapytać o możliwe odczytania hasła biznes społecznie odpowiedzialny – jako ideał jawiłyby się tu bowiem wielkie przedsiębiorstwa okresu PRL-u. Przy interpretacji wyników warto zwrócić uwagę, że badanie internetowe powoduje selekcję respondentów – trafiają do próby osoby bardziej „obyte” najczęściej zamożniejsze, pochodzące z większych miejscowości. Jeśli nawet w tej „lepszej” grupie, zaledwie 16% zetknęło się z ideą CSR, to pokazuje jak wiele jest do zrobienia w obszarze komunikacji i pokazywania realnych przykładów i faktycznych działań podejmowanych przez społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Młodzi ludzie pójdą za konkretnymi, efektywnymi, głębokimi, dalekosiężnymi i dobrze zaplanowanymi działaniami – są na tyle racjonalni (vide preferencje konsumpcyjne), że nie dadzą się uwieść jednorazowym akcjom pt. „kupując nasz produkt wspierasz…”. Młodzi ludzie poszukują wizji, która opisałaby dzisiejszy skomplikowany i pełen sprzeczności świat. Społecznie odpowiedzialny biznes może stać się dla nich atrakcyjną propozycją – o ile będzie to propozycja na serio.

Autorzy

Marcin Sińczuch

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW