Artykuł ekspercki

Marzena Strzelczak w TVN24 o dyskryminacji ze względu na wiek

1 lutego 2022

Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, w kontekście wyzwań rynku pracy w Polsce, była jednym z tematów programu „Tak jest”, weymitowanego 31 stycznia w stacji TVN24. Gościnią Andrzeja Morozowskiego była Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Punktem wyjścia był przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport z eksperymentalnego badania terenowego. Publikację pobrać można m.in. w bazie wiedzy naszego portalu >>

Zapis programu z udziałem Marzeny Strzelczak dostępny jest np. na platformie TVN24 GO tutaj >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.