Artykuł ekspercki

„Marki chcą mieć głos w kwestiach społecznych”

1 września 2021

Marki coraz częściej zabierają głos w ważnych kwestiach społecznych, bo konsumenci tego oczekują – zgodnie uznały uczestniczki zorganizowanej przez miesięcznik „Press” debaty „Diversity & Inclusion”, poświęconej różnorodności i inkluzywności w biznesie. Do udziału w dyskusji zaproszono także Marzenę Strzelczak, prezeskę, dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Oczekiwania społeczne wobec biznesu w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległy zdecydowanej zmianie i dziś powinnością biznesu jest coś więcej, niż tylko generowanie zysków. Powinnością biznesu jest słuchanie nie tylko akcjonariuszy, ale także interesariuszy. Jeżeli są biznesy, które dysponują budżetami większymi niż budżety państw, to też zobowiązania tych biznesów są dużo, dużo większe – mówiła Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Debata odbyła się w lipcu w studiu Gazeta.pl. Można ją obejrzeć na YouTubie oraz na stronie press.pl >>

W dyskusji, oprócz Marzeny Strzelczak, udział wzięły także Alicja Tatarczuk, menedżerka do spraw public affairs i CSR Huawei Polska, Agnieszka Siuzdak-Zyga, dyrektorka pionu Gazeta.pl, członkini zarządu Agory SA oraz Agnieszka Michalik-Stankowska, ekspertka do spraw CSR i zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas.

Przygotuj się, nawet jeśli (jeszcze) nie wiesz na co. Co biznes ma wspólnego z aktywizmem

W trakcie debaty Marzena Strzelczak powoływała się m.in. na analizę tematyczną FOB o aktywizmie korporacyjnym.

Co firmy mają wspólnego z aktywizmem? Jakie tematy cieszą się zainteresowaniem opinii publicznej? Czy warto zabierać głos w sprawach będących przedmiotem sporów? Odpowiedzi na te pytania zawiera najnowsza analiza tematyczna dostępna jest tutaj. Publikacja zawiera wyniki badań oraz komentarze czołowych ekspertów i ekspertek w obszarze CSR i komunikacji.

Pobierz publikację >>

Źródło: press.pl

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.