Artykuł ekspercki

Leszek Stefaniak z komentarzem dla Home&Market

25 lipca 2023

W lipcowym wydaniu miesięcznika Home&Market Leszek Stefaniak, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, udzielił komentarza eksperckiego na temat korzyści płynących z raportowania pozafinansowego. Wypowiedź pojawiła się w kontekście nowego raportu INDEX 500 H&M.

– Obserwujemy coraz większe zainteresowanie interesariuszy treściami zawartymi w raportach niefinansowych. Kontrahenci, inwestorzy, konsumenci końcowi, a także organizacje społeczne i instytucje finansowe coraz częściej szukają w nich informacji, mogących wpłynąć na decyzję o nawiązaniu formy współpracy czy sfinansowaniu danej inwestycji. Tym samym firmy coraz mocniej akcentują działania ESG w prowadzonej działalności i coraz liczniej decydują się na tworzenie sprawozdań pozafinansowych – mówi Leszek Stefaniak.

Autorzy

Leszek Stefaniak

Leszek Stefaniak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2022 roku. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB oraz koordynacją Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Menedżer zaangażowany społecznie. Zawodowe doświadczenia zdobywał w bankowości w każdym jej obszarze. Ostatnie 10 lat jako menedżer oddziałów bankowych. Uczestniczył w projektach jakości obsługi, edukacji cyfrowej klientów, procesu obsługi kredytów mieszkaniowych.

Zaangażowany w projekty społeczne, m.in. organizację dni DKMS, współpraca i wsparcie lokalnych samorządów (dofinansowanie społecznych projektów). We współpracy z lokalnym stowarzyszeniem przygotował i prowadził dla młodzieży warsztaty edukacyjne z przedsiębiorczości. Z wybraną grupą stowarzyszeń prowadził zajęcia z seniorami nt. bezpiecznego bankowania.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Obecnie słuchacz studiów Manager CSR na Collegium Civitas.