Artykuł ekspercki

Kto się sprawdzi w kryzysie jako lider biznesu?

6 kwietnia 2020

W „Rzeczpospolitej” oraz na rp.pl ukazał się artykuł red. Anity Błaszczak poświęcony reakcjom firm na pandemię koronawirusa. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W artykule red. Anita Błaszczak wspomniała m.in. o decyzji firmy LPP dotyczącej obniżenia wynagrodzenia zarządu spółki do symbolicznej złotówki. Zdaniem Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, takie decyzje są w czasie pandemii jak najbardziej właściwe: to ważny sygnał szczególnie w sytuacji konieczności ograniczania kosztów czy redukcji zatrudnienia.

– Jak inaczej oczekiwać od swoich pracownic i pracowników maksymalnej motywacji, zaangażowania i kreatywności, której, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy? – podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Marzena Strzelczak zaznaczyła także, że jesteśmy czasie przełomu, ogromnej niepewności, ale i rosnącego znaczenia liderów w biznesie, który – co widzimy każdego dnia – działa jak „dobry obywatel”.

Czytaj cały artykuł >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.