Artykuł ekspercki

Kto posiada kompetencje niezbędne do realizacji strategii ESG?

27 stycznia 2023

Gazeta Finansowa opublikowała artykuł Agnieszki Kłopotowskiej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat czynników kluczowych dla realizacji strategii ESG – tekst jest dostępny w papierowym wydaniu Gazety Finansowej z dnia 27.01.2023 r. Menadżerka koordynowanego przez FOB programu Chapter Zero Poland, zauważyła że pracownicy działu CSR dysponują potencjałem do działalności w nowej, bardziej sformalizowanej dziedzinie ESG. Podkreśliła też, jak ważną rolę w zrównoważonej działalności odgrywa kierownictwo wyższego szczebla.

— Wiele osób zajmujących się do tej pory obszarami związanymi z CSR, nawet jeśli niekoniecznie było to raportowanie, posiada bardzo dobre podstawy do rozwoju swojej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. To te osoby będą na pewno jednymi z pierwszych, którzy mają szansę na szybkie rozwinięcie kompetencji w tym obszarze — mówi Agnieszka Kłopotowska.

Autorzy

Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016.  Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Menedżerka projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska i CSR w Polsce i na świecie. Obecnie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest odpowiedzialna m.in. za realizację działań programów Chapter Zero Poland i Upskill 4 Future.

Prywatnie miłośniczka Dolnego Śląska, kina i kolarstwa.