Artykuł ekspercki

Krajowy Plan Odbudowy. Czy pomoże polskiej gospodarce?

12 marca 2021

O komentarz na temat propozycji Krajowego Planu Odbudowy poprosił Marzenę Strzelczak, prezeskę, dyrektorkę generalną FOB, portal Forbes.pl.

– Pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy odnosi się do najważniejszych potrzeb gospodarki, wskazując priorytety związane z transformacją w kierunku zielonej energii, zmianami technologicznymi czy koniecznymi zmianami jakościowymi w systemie ochrony zdrowia. Jako osobne zagadnienie ujęto tzw. odporność gospodarki i jej konkurencyjność. To słowa zaklęcia obecne w wielu dyskusjach i projektach dotyczących rzeczywistości postpandemicznej na całym świecie – mówi Marzena Strzelczak.

Cały komentarz Marzeny Strzelczak, a także wypowiedzi Piotra Araka (dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego), prof. Stanisława Gomułki (głównego ekonomisty BCC) oraz Soni Bucholtz (głównej ekonomistki Konferederacji Lewiatan) przeczytać można na stronie Forbes.pl >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.