Artykuł ekspercki

Kontrowersyjne propozycje złagodzenia zasad due diligence

22 grudnia 2022

Propozycja nowego kształtu dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence, wypracowana przez Radę Unii Europejskiej po burzliwych dyskusjach, spotyka się z mocną krytyką wielu środowisk. Na zaproszenie portalu „Teraz Środowisko” ostatnie zmiany dotyczące CSDDD skomentował Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Najnowsza wersja dyrektywy CSDD przewiduje np. ograniczenie odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka i nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych. Był to jeden z najważniejszych elementów lutowej propozycji Komisji Europejskiej. Wersja zaproponowana właśnie przez Radę Unii Europejskiej zakłada także odejście od mówienia o “łańcuchu wartości” na rzecz “łańcucha działań”. To pozorne doprecyzowanie sprawia, że pierwotnie dosyć ambitne, kompleksowe podejście ma zostać ograniczone do wybranych elementów łańcuchów dostaw firm, głównie dolnych, czyli dotyczących dystrybucji produktu czy usługi do odbiorcy końcowego (np. klienta) – komentuje Miłosz Marchlewicz.

W wypowiedzi dla „Teraz Środowisko” ekspert FOB zwrócił uwagę także na szerokie oddziaływanie dyrektywy CSDD.

– Biorąc pod uwagę specyfikę i strukturę polskiej gospodarki, można przypuszczać, że w naszym kraju dyrektywa CSDD będzie pośrednio oddziaływać nawet na kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Warto mieć na uwadze chociażby silną obecność polskich przedsiębiorstw w łańcuchach wartości firm z innych krajów UE, zwłaszcza niemieckich. Zobligowanie do dbałości o należytą staranność będzie miało praktyczny wymiar presji wywieranej na partnerów biznesowych. Te podmioty, które świadomie i odpowiednio wcześniej podejdą do nowych wyzwań, będą mogły potraktować kolejne regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju nie jako przeszkodę, ale szansę i narzędzie budowania przewagi rynkowej – dodaje Miłosz Marchlewicz z FOB.

Cały komentarz dostępny jest tutaj >>

Autorzy

Miłosz Marchlewicz

Miłosz Marchlewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za planowanie i realizację strategii komunikacji FOB, obejmującej m.in. media relations i rozwój mediów własnych organizacji.

Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r., rozpoczynając swoją pracę od prowadzenia i komunikacji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Następnie zajmował się m.in. bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, obsługą mediów społecznościowych FOB oraz prowadzeniem działań komunikacyjno-promocyjnych inicjatyw FOB realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz współpracując z mediami lokalnymi. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.