Artykuł ekspercki

Konsumenci przyszłości

4 września 2019

Na portalu swiadomykonsument.info w ramach kampanii „Postaw na ekologię” ukazał się artykuł Ewy Wojciechowicz, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Konsumenci przyszłości”. 

– Temat wyzwań i zagrożeń środowiskowych należy do coraz istotniejszych zagadnień podejmowanych w debacie publicznej. W samym tylko Internecie bez problemu znajdziemy artykuły z prezentacją szokujących danych i prognoz, mówiących na przykład o tym, że co roku produkowanych jest ponad 300 milionów ton plastiku, z którego aż 95% używamy jednokrotnie; już za 20 lat Polacy odczują braki w dostępie do wody pitnej czy, że zmniejszeniu o ponad 80% uległa populacja gatunków słodkowodnych – pisze Ewa Wojciechowicz.

Czytaj cały artykuł >>>

Autorzy

Ewa Wojciechowicz

Ewa Wojciechowicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, redakcję i opracowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz firmie Skanska Property Poland, gdzie realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.