Artykuł ekspercki

Konsumenci oczekują, że biznes postawi na zrównoważony rozwój

3 listopada 2021

W „Rzeczpospolitej” ukazał się dziś artykuł Anity Błaszczak na temat oczekiwań społeczeństwa względem biznesu. Na konieczność dostosowania się i wiarygodnej odpowiedzi firm na rosnącą presję konsumencką wskazał na łamach „Rz” Miłosz Marchlewicz, menedżer promocji, komunikacji i projektów FOB. 

Miłosz Marchlewicz w rozmowie z Anitą Błaszczak zwrócił uwagę na rezultaty z badania „Menedżerowie CSR 2020”, z których wynika, że konieczność dostosowania się do rosnących oczekiwań konsumentów to jeden z istotnych czynników wpływających na popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył jednak, że ankietowani częściej wskazywali wpływ związany z wymaganiami kontrahentów oraz pojawiające się m.in. na szczeblu unijnym regulacje związane z CSR.

W artykule przeczytacie także m.in. o wynikach ostatniego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczącego postaw wobec kryzysu klimatycznego. Pisaliśmy o nich tutaj >>

Artykuł dostępny jest także online w serwisie rp.pl >>

W tym samym wydaniu „Rzeczpospolitej” ukazała się relacja z kolejnej debaty w ramach cyklu „Walka o klimat”, w której udział wziął m.in. Frédéric Faroche, prezes Grupy Veolia w Polsce.

Oba teksty ukazały się w dzisiejszym (3.11.2021 r.) wydaniu papierowym dziennika „Rzeczpospolita”.

Źródło: Rzeczpospolita

Autorzy

Miłosz Marchlewicz

Miłosz Marchlewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl i obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r. Kierował realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz mediach lokalnych. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.