Artykuł ekspercki

Komentarz do badania Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów” – Paweł Niziński

29 listopada 2011

Raport z badania nie zaskakuje. Dowiadujemy się, że respondenci identyfikują obszar etyki w biznesie z normami prawnymi i z normami obowiązującymi w kulturze i że zachowania etyczne nie powinny wykluczać żadnych interesariuszy; że warto poddać się samoregulacji wewnętrznych kodeksów i procedur albo związków np. branżowych – całkiem rozsądnie bo lepiej gdy sami się uregulujemy niż gdy zrobią za nas to inni (administracja?).

Refleksje na temat odpowiedzialnego marketingu również nie szokują – mówi się o rzetelności informacji oraz o podporządkowaniu ogólnie obowiązującym normom obyczajowym i prawnym. O tym, że odpowiedzialny marketing powinien rzetelnie informować ale też korespondować ze strategiami CSR na poziomie finansowania, włączać się do programów społecznych.

Menadżerowie rozumieją, że transparentność procesów produkcji wpływa na budowę zaufania i wiarygodność  relacji, ale też, że napotyka to bariery tajemnicy handlowej, przepisów prawa etc. To co zastanawia to powiązanie innowacyjności w firmie z CSR-em – wątek znany od dawna na innych rynkach, tymczasem chyba po raz pierwszy pojawiający się w badaniu dotyczącym CSR w Polsce. Kojarzenie CSR z ekologią i wspieraniem potrzebujących wskazuje na tradycyjne lokowanie przestrzeni, gdzie biznes manifestuje swoją odpowiedzialność; może zastanawiać nieobecność w pierwszych skojarzeniach kwestii etycznego zatrudnienia, stosunku do pracowników, społeczności lokalnych, co można pewnie tłumaczyć branżami z jakich pochodzą respondenci.

Czy można cokolwiek powiedzieć o stanie CSR w Polsce na podstawie ośmiu wywiadów indywidualnych z menadżerami kilku branż? Chyba w sumie niewiele – może omawiany raport stanowić niezły wstęp do czegoś obszerniejszego, pogłębiającego nasze zrozumienie rozwijającej się… no właśnie: rewolucji postindustrialnej? Innowacyjności społecznej w łonie biznesu? Może warto pokusić się o sformułowanie kilku głębszych pytań i śledzenie na bieżąco procesu zmiany świadomości liderów firm, menadżerów odpowiadających za kontakt firm i marek z konsumentami czy konsumentów wreszcie, bo o nich – o nas tu w sumie chodzi. Warto oglądać jak z oporami i powoli, ale włącza nam się instynkt samozachowawczy.

Autorzy

Paweł Niziński

Paweł Niziński

Wydawca projektu CR Navigator/ BE.NAVIGATOR, promującego idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Doradca w dziedzinie innowacyjności społecznej i strategicznego zarządzania zrównoważonymi markami, od ponad 20 lat w branży marketingowej. Moderator dialogu społecznego, wykładowca komunikacji marketingowej, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Socjolog, artysta grafik, designer.

Jego tekst „Dobre marki z przesłaniem” został uznany przez jury konkursu „Pióro odpowiedzialności” za najlepszy artykuł ekspercki w mediach drukowanych i elektronicznych. Pierwotnie ukazał się w w jubileuszowej publikacji organizacji BE.Better, pod tym samym tytułem (12.11.2017 r.).