Artykuł ekspercki

Kierunek zmian w działalności firm na rzecz środowiska naturalnego

2 czerwca 2023

Tekst Agnieszki Kłopotowskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, został opublikowany w elektronicznej wersji Gazety Finansowej. Członkini zespołu FOB odpowiedzialna za program Chapter Zero Poland napisała artykuł poświęcony postawom proekologicznym w biznesie i rzeczywistemu zaangażowaniu firm.

— Od kilku lat w raportach FOB można zauważyć stopniowo zachodzącą zmianę. Z roku na rok firmy zgłaszają coraz większą liczbę działań długoterminowych, wpisanych w strategię działalności organizacji. To na przykład wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego czy planowanie transformacji klimatycznej we współpracy ze specjalist(k)ami — mówi Agnieszka Kłopotowska.

Artykuł dostępny w Gazecie Finansowej z dnia 2.06.2023 r.

Autorzy

Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016.  Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Menedżerka projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska i CSR w Polsce i na świecie. Obecnie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest odpowiedzialna m.in. za realizację działań programów Chapter Zero Poland i Upskill 4 Future.

Prywatnie miłośniczka Dolnego Śląska, kina i kolarstwa.