Artykuł ekspercki

Każdy z nas musi wziąć udział w budowie lepszego świata

15 listopada 2019
15 listopada wraz z dziennikiem "Rzeczpospolita" ukazał się specjalny dodatek poświęcony przeciwdziałaniom kryzysowi klimatycznemu. Wśród autorek tekstów jest także Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest patronem wydawnictwa.

Dodatek „Walka o klimat” to kilkanaście artykułów oraz wywiadów z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się tematem zmian klimatycznych. Głównymi tematami, poruszanymi w publikacji, są zeroemisyjność, transformacja gospodarki ku obiegowi zamkniętemu, odnawialne źródła energii i oraz rola liderów i liderek w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W publikacji ukazał się także artykuł Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Każdy z nas musi wziąć udział w budowie lepszego świata”. Przejdź do artykułu >>> 

Cały dodatek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita” tutaj >>>

Źródło: Rzeczpospolita

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.