Artykuł ekspercki

Jaki był CSR w 2020 r.? Marzena Strzelczak komentuje dla PRoto.pl

18 grudnia 2020

Redakcja PRoto.pl przygotowała materiał pt. „Czas próby dla biznesu. CSR w 2020 roku”, będący podsumowaniem istotnych tematów oraz czynników wpływających na społeczną odpowiedzialność biznesu w mijającym roku. Nie zabrakło przyjrzenia się wyzwaniach, z jakimi w obszarze CSR musiały zmierzyć się marki. O ekspercki komentarz poproszona została także Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Marzena Strzelczak zwrócila m.in. uwagę na to, że choć rozwój pandemii wzbudził obawy o to, czy tematy środowiskowe nie zejdą na drugi plan, to jednak pozostały one kwestiami priorytetowymi.

– Wzmacniane z jednej strony przez przekonanie że konieczne są zmiany modeli konsumpcji i produkcji w kierunku bardziej zrównoważonych, bo to jedyna realna opcja w dłuższej perspektywie. Z drugiej przez międzynarodowe zobowiązania i inicjatywy jak »Europejski Zielony Ład«, czyli strategia działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Przykłady walki z zmianami klimatu widzimy też w innych inicjatywach, np. rewizji dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych czy projektach służących m.in. ograniczaniu plastiku, rozwojowi innowacyjności, wzmacnianiu gospodarki o obiegu zamkniętym – tłumaczy Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ekspertka FOB przyjrzała się także wyzwaniom, z jakimi w obszarze CSR musiały zmierzyć się zarówno firmy, jak i zatrudnieni:

– Obecna sytuacja unaoczniła nam, jak wielkim wyzwaniem jest work-life balance, zwłaszcza w kontekście łączenia ról opiekuńczych z obowiązkami zawodowymi. Pracodawcy stanęli przed zadaniem stworzenia rozwiązań umożliwiających skuteczne funkcjonowanie firm, jednocześnie uwzględniających nowe potrzeby zatrudnionych. Paradoksalnie okazało się że wskazywana przez pracownice i pracowników jako numer jeden wśród pożądanych rozwiązań work-life balance praca zdalna ma też wiele minusów. Zwłaszcza w wersji totalnej – konieczności, a nie możliwości pracy z domu. Z tymi nowymi wyzwaniami zarówno logistycznymi (kwestia urządzeń, dostępu do internetu, biurek, krzeseł, miejsca do pracy w domu etc.), jak i obciążeniami psychicznymi (m.in. brak granic między pracą a prywatnością, wielość spotkań online’owych etc.) muszą się mierzyć pracownicy i pracodawcy – mówi Marzena Strzelczak.

Swoimi refleksjami podzieliła się też Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przejdź do artykułu >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.