Artykuł ekspercki

Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu

22 listopada 2012

Książka pt. „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu” autorstwa dr Magdaleny Krukowskiej dotyczy mierzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, zawiera też wyniki badań empirycznych.

W rozdziale pierwszym niniejszej publikacji przedstawiono znaczenie oraz istotę odpowiedzialności społecznej, przyczyny podejmowania jej przez przedsiębiorstwa oraz jej wpływ na realizację celów ekonomicznych. Ponadto dokonano przeglądu problemów etycznych oraz wyników przeprowadzanych dotychczas badań postrzegania idei odpowiedzialności społecznej przez polskie przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim zaprezentowano międzynarodowe standardy odpowiedzialności w działalności gospodarczej oraz stosowane na świecie i w Polsce najważniejsze metody jej pomiaru. Rozdział trzeci zawiera wyniki własnych badań empirycznych, do których projektowania oraz zbierania danych zastosowano podejście wielokrotnego studium przypadku. W rozdziale czwartym natomiast zaprezentowano narzędzie służące pomiarowi odpowiedzialności społecznej dowolnego polskiego przedsiębiorstwa, ze wskazaniem jego ograniczeń oraz warunków wiarygodności wyników pomiaru.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Istota i znaczenie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
1.1. Sformułowanie problematyki badawczej
1.2. Pojęcie odpowiedzialności społecznej biznesu
1.3. Przesłanki podejmowania przez przedsiębiorstwo działań odpowiedzialnych społecznie
1.4. Odpowiedzialność społeczna a zyskowność przedsiębiorstwa
1.5. Pojęcie integralności etycznej
1.6. Problemy etyczne polskich przedsiębiorstw
1.7. Postrzeganie przez polskie przedsiębiorstwa koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu

Rozdział II. Pomiar odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
2.1. Istota pomiaru
2.2. Standardy odpowiedzialności społecznej
2.3. Metody pomiaru odpowiedzialności społecznej
2.4. Analiza metod pomiaru odpowiedzialności społecznej

Rozdział III. Wyznaczniki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
3.1. Obszary odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
3.2. Cele i zakres badań
3.3. Metoda badań
3.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
3.5. Raport z badań

Rozdział IV. Uzyskane wyniki oraz wnioski z badań
4.1. Wnioski z badań empirycznych i analizy źródeł wtórnych
4.2. Narzędzie pomiaru poziomu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
4.3. Wiarygodność wyników pomiaru
4.4. Propozycje dotyczące dalszych badań

Zakończenie
Literatura
Załącznik. Kwestionariusz deklaracji dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa

Wydawnictwo Naukowe Scriptorium

Źródło: Scriptorium

Autorzy