Artykuł ekspercki

Jak biznes wspiera edukację finansową Polek i Polaków?

16 lipca 2020

Wiedza o finansach nie jest niestety mocną stroną Polaków. Świadczą o tym i wyniki badań, i dane Krajowego Rejestru Długów. Problem ten dostrzegają firmy, które organizują szkolenia dla pracowników, udostępniają wiedzę ekspercką na portalach edukacyjnych, tworzą scenariusze zajęć i wreszcie – uczą dzieci i młodzież w ramach programów wolontariatu pracowniczego. O przykładach działań biznesu z zakresu edukacji finansowej i wspierania rozwoju przedsiębiorczości przeczytać można w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW, Zaledwie 12% społeczeństwa ocenia swoją wiedzę finansową jako raczej dużą bądź bardzo dużą. Najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się studenci i studentki – osoby w wieku od 18 do 24 lat, rozpoczynające samodzielne życie i wkraczające na rynek pracy. Deklaracje te pokrywają się z wyliczeniami Krajowego Rejestru Długów. Choć ubywa zadłużonych seniorów, to coraz więcej długów mają ludzie młodzi. Analizując rok 2019, Adam Łącki, prezes Zarządu KRD, zauważył, że dług pokolenia w wieku 18-25 lat powiększył się o 30 procent. W praktyce oznacza to, że w ciągu 11 miesięcy o 25,5 tysiąca zwiększyła się liczba zadłużonych konsumentów w tej grupie wiekowej. Analiza tych wyników nasuwa wnioski, że jako społeczeństwo nie mamy dużej wiedzy o finansach osobistych i często nie wiemy, jak korzystać z produktów i usług finansowych w sposób przemyślany i bezpieczny. 

Z kolei wyniki  badania przeprowadzonego w lutym 2019 r. na zlecenie Santander Bank Polska pokazały, że mniej niż połowa polskich rodziców dzieci w wieku od 5 do 14 lat rozmawia ze swoimi pociechami o finansach czy oszczędzaniu. Wiele młodych osób edukację finansową rozpoczyna więc dopiero na studiach czy już po podjęciu pierwszej pracy. Ten „poślizg” może dla wielu z nich oznaczać lata mozolnego wychodzenia z długów. I tak rozpoczęcie życia na własny rachunek oznacza często niestety życie na rachunek niespłacany. 

Tym bardziej cieszą przykłady firm, które dostrzegają ten problem. Wychodzą mu naprzeciw, przygotowując np. ofertę edukacyjnę – skierowaną głównie do dzieci i młodzieży, ale także pracowników, klientów i innych interesariuszy. Prym wiodą tu oczywiście banki, wszak to temat im najbliższy. Cieszy, że na liście biznesów zaangażowanych w edukację przedsiębiorczości  i zarządzania finansami znajdziemy także przedstawicieli  branż. innych niż finansowa Przykłady znajdziemy w wydawanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja z działaniami realizowanymi w 2019 roku została ogłoszona w marcu. O jakich inicjatywach można przeczytać w ostatniej edycji Raportu? 

Edukacja finansowa

ABC Czepczyński

„ABC ekonomii” to kompleksowy program edukacji finansowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach projektu firma ABC–Czepczyński opracowała książkę ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów oraz scenariusze zajęć warsztatowych, karty pracy, a także pakiet infografik i plansz dydaktycznych. Instytucje i placówki oświatowe otrzymują materiały po wypełnieniu formularza online. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2017 rok. Więcej o praktyce>>

Citi w Polsce (Citi Handlowy i Citibank Europe Plc) 

Bank we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizuje program „Moje finanse”, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania racjonalnych i korzystnych decyzji finansowych, popartych stale aktualizowaną wiedzą. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Finansów. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2005 rok. Więcej o praktyce>>

BNP Paribas Bank Polska

„To się liczy” to program edukacyjny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych prowadzony przez BNP Paribas Securities Services, w ramach którego powstają: ścieżka edukacyjna, naziemne gry, murale oraz scenariusze zajęć poświęconych edukacji finansowo-matematycznej. Podczas realizacji programu 382 wolontariuszy firmy odwiedziło pięć szkół w trzech miastach. Powstało pięć ścieżek edukacyjnych, przygotowano ponad 20 gier edukacyjnych i namalowano 25 murali na ścianach budynków szkolnych. Z efektów ich wolontariuszy korzysta 2500 uczniów. Więcej o praktyce>>

Projekt „Bakcyl” Warszawskiego Instytutu Bankowości to stały proces, w którym pracownicy banków przekazują młodzieży praktyczną wiedzę i umiejętności wykorzystywania usług finansowych. Program ma ułatwić młodym ludziom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Obecnie w BNP Paribas Banku Polska w „Bakcylu” uczestniczy 97 pracowników wolontariuszy, którzy regularnie prowadzą lekcje w szkołach. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2016 rok. Więcej o praktyce>>

ING Bank Śląski

„Edukacja finansowa z Marcinem Iwuciem” (wcześniej „Prosto o finansach”) to edukacyjny cykl wideo ING Banku Śląskiego na YouTube. W opublikowanych do tej pory filmach internauci mogą znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania, jak założyć firmę, obliczyć emeryturę, czy zacząć inwestować. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2018 rok. Więcej o praktyce>>

Wolontariusze ING Banku Śląskiego w ramach projektu „Bakcyl” prowadzili lekcje finansów dla młodzieży szkolnej. Cykl lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodych osób. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2015 rok. Więcej o praktyce>>

PKN Orlen

Program Akademii Finansów obejmuje warsztaty poświęcone tematyce finansowej, skierowane do zainteresowanych pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Ma na celu przekazanie im praktycznej wiedzy dotyczącej planowania finansów osobistych, zarządzania budżetem domowym oraz budowanie zdrowych nawyków finansowych. Więcej o praktyce>>

Provident Polska

„Co z tym hajsem?!” to projekt edukacji finansowej dla młodych ludzi realizowany od 2016 roku przez Provident Polska. Zagadnienia dotyczące oszczędzania, planowania budżetu, a także ciekawostki z dziedziny finansów i ze świata przekazywane są na kanale YouTube i profilu na Facebooku. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2016 rok. Więcej o praktyce>>

Santander Bank Polska

Zaktualizowany w 2019 roku portal Finansiaki.pl wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów. To zbiór porad, bezpłatnych pomocy naukowych, gier i zabaw do wykorzystania w szkole i poza nią, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Santander Bank Polska. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2016 rok. Więcej o praktyce>>

Santander Bank Polska w ramach projektu edukacji finansowej „Finansiaki” przygotował przyjazny poradnik dla rodziców „Finansiaki to my”. Podpowiada on jak towarzyszyć dziecku w pierwszych podróżach po świecie pieniądza i oparty jest na aktualnej wiedzy z zakresu zachowań finansowych dzieci i młodzieży. 

Więcej o praktyce>>

Stacja Santander to mobilna przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa udostępniona przez Santander Bank Polska. Oferowała odwiedzającym gry i zabawy związane m.in. z edukacją finansową czy multimedialne wycieczki w świat finansów przyszłości. Stacja Santander odwiedziła 5 miast: Pruszcz Gdański, Świdnik, Kostrzyn nad Odrą, Bielsk Podlaski i Wrocław. Przyjęła prawie 4 tys. gości.

Więcej o praktyce>>

Rozwój przedsiębiorczości

Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy

Hello Entrepreneurship to projekt mający na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów w Polsce. Podjęte działania mają pomóc odbiorcom w urzeczywistnieniu ich pomysłów biznesowych. Należy do nich 3 miesięczne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb m.in.: opracowanie modelu biznesowego, pomoc w wypromowaniu inicjatywy, umożliwienie kontaktów z inwestorami, ułatwienie dotarcia do innych firm, potencjalnych kontrahentów. Najlepsze rozwiązania otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe ok. 12 tys. zł.

Więcej o praktyce>>

Grupa VIVE

Firma wspiera działalność Mini-przedsiębiorstwa „Animalki”. Młodzi ludzie zaangażowani w projekt „Animalki” mogą rozwijać się pod względem przedsiębiorczości, rozwijać swoje pasje, kreatywność oraz wzmacniać cechy, które zaprocentują podczas ich wejścia na rynek pracy. Mini-przedsiębiorstwo „Animalki” jest projektem szkolnym realizowanym w ramach konkursu „Produkcik”. Uczniowie szkół licealnych musieli stworzyć grupy, w których zaczęli prowadzić własną firmę. 

Więcej o praktyce>>

PGE

PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna, organizuje warsztaty z wiedzy o rynku Venture Capital dla młodzieży ze szkół i uczelni wyższych w Polsce. Ich celem jest biznesowa aktywizacja młodych ludzi, w tym podniesienie świadomości na temat zakładania własnych przedsiębiorstw na bazie innowacji i kreatywnego myślenia o biznesie. Po raz pierwszy pisaliśmy o praktyce w Raporcie za 2018 rok. Więcej o praktyce>>

Autorzy

Ewa Wojciechowicz

Ewa Wojciechowicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, redakcję i opracowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz firmie Skanska Property Poland, gdzie realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.