Artykuł ekspercki

Jak angażować ludzi do projektów społecznych, czyli o globalnej społeczności kobiet w nowych technologiach

27 listopada 2015

Kamila Sidor – Współzałożycielka Geek Girls Carrots w Polsce

Prezentacja zarejestrowana podczas Międzynarodowej Konferencji „Biznes, którzy zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy