Artykuł ekspercki

IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności. “Miejsce pracy, spotkanie pokoleń”: Panel dyskusyjny 2

27 czerwca 2017

Panelistki:

  • Dominika Bettman, prezeska ds. finansowych, CFO w firmie Siemens Polska
  • Karolina Malczyk, zastępczyni dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy
  • dr Zofia Pawłowska, ekspertka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Prowadząca: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podsumowanie panelu dr hab. Izabela Warwas, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Autorzy