Artykuł ekspercki

IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności. „Miejsce pracy, spotkanie pokoleń”: Panel dyskusyjny 1

20 czerwca 2017

Panelistki:

  • Anna Chabiera, główna specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw
  • Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej, Henkel Polska
  • dr Anna Jawor-Joniewicz, ekspertka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Prowadzenie: Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel podsumowuje dr hab. Izabela Warwas, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Autorzy