Artykuł ekspercki

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych

1 marca 2013

Opisana w publikacji „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk) jest fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata.

Autor książki skupia się na „ludzkiej twarzy” biznesu i inwestowania, a nie na samym zysku ze spekulacji giełdowych. Wykazuje, że podejście, w którym do portfela inwestycyjnego dobiera się firmy kierujące się w swojej działalności względami społecznymi, ekologicznymi i czysto ludzkimi, gwarantuje długofalowy zysk. Autor nie tylko analizuje indeksy największych i najbardziej rentownych firm, lecz także tworzy własne indeksy takich firm – HIP 100 i HIP 500. Są one opracowane na podstawie metody HIP i stworzonych przez autora wskaźników mierzących efekty świadomej, celowej działalności firm w kategoriach zdrowia, środowiska, dobrobytu, równości i zaufania.

W książce zaprezentowano:

  • nowatorskie metody i zestawy kilkunastu wskaźników użytecznych przy kompletowaniu portfela inwestycyjnego,
  • praktyczne narzędzia oceny potencjału firm z punktu widzenia kryteriów HIP,
  • skuteczne sposoby prognozowania zysków z inwestycji,
  • przykłady dużych firm, które dzięki zastosowaniu filozofii HIP odniosły znaczący sukces.

Adresaci:

Praca jest adresowana do indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów giełdowych oraz fundacji. To także interesująca lektura dla zarządzających spółkami giełdowymi, dająca wgląd w nowe tendencje w podejściu do inwestycji giełdowych.

Źródło: profinfo.pl

Autorzy