Artykuł ekspercki

Inauguracja Karty Różnorodności w Polsce

28 lutego 2012

14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce. Dokument został podpisany przez przedstawicieli i przedstawicielki 14 firm — inicjatorów Karty w Polsce.

Więcej informacji o Karcie na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

 

Autorzy