Artykuł ekspercki

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: Zarządzanie różnorodnością – Prezentacja wyników badania

1 lipca 2016

Badanie sygnatariuszy Karty Różnorodności zrealizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, w 2016 r. Wyniki prezentowane są w odniesieniu w odniesieniu do tożsamego badania z 2014 r. Prezentacja zarejestrowana w trakcie III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Więcej o badaniu.

Prezentują:

  • Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Monika Jagiełło, Senior Research Manager, PBS

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Autorzy