Artykuł ekspercki

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: Wystąpienie Gościa Specjalnego

29 czerwca 2016

O różnorodności mówi dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Autorzy