Artykuł ekspercki

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: rozpoczęcie konferencji i podpisanie Karty Różnorodności przez nowe podmioty

27 czerwca 2016

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Prowadzący:

  • Grzegorz Nawrocki
  • Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Autorzy