Artykuł ekspercki

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: dr Aleksandra Cisłak, Uniwersytet SWPS

5 sierpnia 2016

Dr Aleksandra Cisłak z Uniwersytetu SWPS opowiada dlaczego boimy się różnorodności.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Autorzy