Artykuł ekspercki

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: Debata „Wpływ różnorodności na rozwój miast”

5 lipca 2016

Do udziału w debacie „Wpływ różnorodności na rozwój miast” zaprosiliśmy:

  • Karolinę Malczyk, zastępczynię dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy;
  • Beatę Maciejewską, pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta, Urząd Miejski w Słupsku;

Moderator: Grzegorz Nawrocki

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.

Autorzy