Artykuł ekspercki

Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

5 maja 2008

Książka jest zbiorem artykułów, które w wersji oryginalnej ukazały się w Harvard Business Review czasopiśmie dla menedżerów i naukowców, wydawanym przez Uniwersytet Harvarda. Autorami zebranych tu artykułów są Michael E. Porter oraz C.K. Prahalad – światowi specjaliści w dziedzinie konkurencyjności firm oraz możliwości finansowych związanych z „najniższą warstwą piramidy”, czyli największą, ale najuboższą grupą socjoekonomiczną. Wskazują oni współczesnym menedżerom korzyści płynące z zaangażowania w sprawy społeczne. Zwracają uwagę na potencjał tkwiący w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i technologii w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych. Zdradzają sposoby odnoszenia sukcesu na nowych rynkach dzięki marketingowi promującemu postawy obywatelskie.

Tytuł oryginału: Harvard Business Review on Corporate Responsibility

Tłumaczenie: Michał Lipa

Autorzy