Artykuł ekspercki

Głos w debacie „Po wyborach. Najpilniejsze sprawy dla organizacji”

19 grudnia 2023

W ramach cyklu „Po wyborach. Najpilniejsze sprawy dla organizacji” prowadzonego przez portal ngo.pl głos zabrał Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów FOB, zarządzający programem Centrum Wolontariatu Pracowniczego. Ekspert FOB wypowiedział się na temat obowiązującego prawa opisującego zasady funkcjonowania wolontariatu w Polsce, zwracając uwagę na zmiany, jakie zaszły w obszarze wolontariatu od czasu wprowadzenia ostatnich regulacji w tym zakresie. Zwrócił uwagę na to, jak bardzo potrzebna jest współpraca i nieustanny dialog z interesariuszami, także w kontekście wypracowywania regulacji odpowiadających na wyzwania współczesności. 

— Można powiedzieć, że prawo opisujące zasady wolontariatu w Polsce opiera się ciągle na pochodzącej z początku wieku wizji zespołu skupionego wokół ministra Jerzego Hausnera. Tymczasem od momentu wejścia w życie ustawy w latach 2003 i 2004 mieliśmy już dużo czasu, żeby przekonać się, jak jej zapisy dotyczące wolontariatu działają, jaki mają wpływ i rozpocząć dyskusję o tym, gdzie potrzebne są zmiany i czego powinny dotyczyć — mówi Karol Krzyczkowski.

Autorzy

Karol Krzyczkowski

Karol Krzyczkowski

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008).

W latach 2012-13, jako pracownik Centrum Wolontariatu w Warszawie współtworzył pierwsze pilotażowe wdrożenie wolontariatu długoterminowego w Polsce. Jego praca polegała na stworzeniu zasad programu i konkursu grantowego dofinansowującego pobyt wolontariuszy. Projekt był dofinansowany w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego PO FIO jako jeden z 3 pilotaży w Polsce, a w wyniku oceny merytorycznej wniosków otrzymał najwyższą liczbę punktów od ekspertów.

Biega w maratonach, lubi wegetariańską kuchnię, kolekcjonuje polskie komiksy. Od listopada 2015 realizuje się również jako tata.