Artykuł ekspercki

„Globalna hossa na zielonym rynku pracy dociera także do Polski”

20 stycznia 2022
Artykuł ukazał się w papierowym i elektronicznym wydaniu "Rzeczpospolitej" 19 stycznia 2022 r.

„Rosnący nacisk inwestorów, konsumentów i regulatorów na zrównoważony rozwój, który oznacza dbałość o kwestie ESG (…) wpływa także na rynek pracy. W tym na widoczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów od ESG i szeroko rozumianej zielonej gospodarki” – pisze w „Rzeczpospolitej” Anita Błaszczak. Ten trend skomentowała także Agnieszka Kłopotowska, menedżerka projektów FOB, odpowiedzialna za realizację programu Chapter Zero Poland. To skierowana do rad nadzorczych i zarządów inicjatywa mająca na celu podnoszenie ich świadomości w zakresie zmian klimatu.

Eksperta Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciła na łamach „Rzeczpospolitej” uwagę, że zarządzanie zrównoważonym rozwojem, w tym ograniczaniem wpływu organizacji na klimat, to nie są tematy, którymi może się zajmować ktoś „przy okazji”. Stają się kluczowymi obszarami działalności. Nic więc dziwnego, że przybywa ofert pracy dla ekspertów specjalizujących się w tematach związanych z czynnikami ESG, zwłaszcza w kontekście zrównoważonych finansów czy raportowania.

Agnieszka Kłopotowska wskazała, że poszukiwani są także eksperci ds. CSR, specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju i sustainability officers, a duże firmy powołują też CSO – chief sustainability officers. Podkreśliła, że wzmocnienie znaczenia kompetencji osób odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój wynika również z coraz większego znaczenia danych pozafinansowych ujawnianych przez firmy.

Artykuł dostępny jest także na stronie rp.pl >>

Jak podejmować właściwe decyzje w obliczu zmian klimatycznych?

Rządy zaczynają wdrażać politykę transformacji niskoemisyjnej i zeroemisyjności. Biznes ma tu do odegrania ogromną rolę, ale musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

Wsparcia w tym zakresie dostarcza Chapter Zero Poland, koordynowany w Polsce przez FOB program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Jest częścią powołanej przez World Economic Forum „Climate Governance Initiative”, skupiającej członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Więcej o możliwościach przystąpienia do programu oraz o korzyściach z udziału w Chapter Zero Poland można przeczytać na stronie chapterzero.pl >>

W piątek 21 stycznia odbędzie się spotkanie otwarte, kierowane do zarządów i rad nadzorczych. Poświęcone będzie tematowi skutecznej komunikacji w kontekście wprowadzania rozwiązań związanych ze zmianami klimatu. W programie eksperckie wystąpienia oraz debata. Zapisy i agenda tutaj >>

Źródło: Rzeczpospolita

 

Autorzy

Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016.  Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Menedżerka projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska i CSR w Polsce i na świecie. Obecnie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest odpowiedzialna m.in. za realizację działań programów Chapter Zero Poland i Upskill 4 Future.

Prywatnie miłośniczka Dolnego Śląska, kina i kolarstwa.