Artykuł ekspercki

„Global Risks 2013” – raport Światowego Forum Ekonomicznego

4 lutego 2013

W tym roku Światowe Forum Ekonomiczne odbywało się w dniach 23-27 stycznia. Dominowała problematyka wzmocnienia odporności państw na globalne zagrożenia. Ogólnoświatowe ryzyka zostały zaprezentowane w ósmej edycji raportu „Global Risks 2013”.

Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego zawiera podsumowanie corocznych badań, które objęły tym razem około 1000 ekspertów z całego świata. Grupa respondentów reprezentowała przemysł, rządy, środowisko akademickie i członków społeczeństwa.

W oparciu o wyniki badania raport „Global Risks 2013” analizuje 50 globalnych ryzyk w zakresie ich wpływu, prawdopodobieństwa  i powiązań pomiędzy nimi. Ryzyka podzielono na 5 kategorii: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne. Wyniki pokazują, że trwała słabość ekonomiczna zagraża zdolności świata do radzenia sobie z problemami ekologicznymi. Raport podkreśla różnice majątkowe (wysoka dysproporcja dochodów) oraz niezrównoważenie długu publicznego (chroniczna nierównowaga fiskalna) jako dwa najbardziej rozpowszechnione, globalne zagrożenia. Po roku naznaczonym ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi od huraganu Sandy po powódź w Chinach, respondenci ocenili wzrastającą emisję gazów cieplarnianych jako trzecie najbardziej istotne ryzyko.

Część „X Factors” została poświęcona pojawiającym się problemom, które w tym momencie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, ale mogą  stać się nim w przyszłości. Zalicza się do nich: niekontrolowane zmiany klimatu, technologie tworzące zmiany w mózgu, niegodziwe rozwijanie geoinżynierii, koszty długiego życia, odkrycia nowej cywilizacji poza Ziemią.

Źródło: Word Economic Forum

Autorzy