Artykuł ekspercki

Etyka w biznesie

26 października 2011

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami – Partnerami Strategicznymi, stworzyło cykl filmów „CSR w kadrze” poświęcony wybranym zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Film „Etyka w biznesie” stanowi retrospekcję dnia pracy głównej bohaterki, kierowniczki w dużej firmie. Film przestrzega przed nieetycznymi działaniami i pomaga w zrozumieniu zasad etyki w biznesie.

 

Autorzy