Artykuł ekspercki

Dzieci w sieci, czyli zaangażowanie społeczne firm sektora ICT

8 marca 2010

Autorka: Paulina Szczupaczyńska, partner agencji PREVOLUTION

Internet, zresztą jak każde medium, otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Z tymi możliwościami wiąże się niestety także pewne ryzyko, którego sami użytkownicy nie są świadomi – tym bardziej, jeśli użytkownikiem jest dziecko.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UE, blisko 50 proc. europejskich nastolatków podaje w Internecie swoje dane osobowe, które mogą pozostać tam na zawsze i być powszechnie dostępne [1]. Właśnie dlatego jakiś czas temu Komisja Europejska postanowiła skierować swój apel do nastolatków „Zastanów się, zanim umieścisz coś w sieci!”. Ostatecznie ochrona dzieci i młodzieży w Internecie jest sprawą nadrzędną, o której dyskutować nawet nie należy.Internet, zresztą jak każde medium, otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Z tymi możliwościami wiąże się niestety także pewne ryzyko, którego sami użytkownicy nie są świadomi – tym bardziej, jeśli użytkownikiem jest dziecko. Właśnie dlatego konieczne jest zrozumienie złożonej natury zmieniających się zagrożeń w Internecie – nie tylko przez dzieci, ale przede wszystkim przez rodziców, którzy powinni być świadomi tych zagrożeń i ich skutków. W myśl idei, że tylko edukacja medialna i pozytywne przekazy mogą być kluczem do odpowiedzialnego korzystania z Internetu, wiele firm z sektora ICT opracowało narzędzia, które mają na celu pomóc dzieciom oraz ich rodzicom we wspólnym oswajaniu sieci.

W lipcu 2009 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w obecności min. Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, zostało podpisane przez 12 Sygnatariuszy „Porozumienie”. Jego podstawowym założeniem jest edukowanie rodziców, opiekunów oraz dzieci korzystających z Internetu na temat jego bezpiecznego korzystania oraz zagrożeń mogących wynikać z używania sieci. Obecnie w gronie Sygnatariuszy znajduje się 20 podmiotów, w tym firmy z sektora ICT, jak m.in. UPC Polska, Telekomunikacja Polska oraz Polska Telefonia Cyfrowa. Firmom tym niewątpliwie przyświeca myśl, iż bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli.

Polska Telefonia Cyfrowa w walce o bezpieczeństwo

Polska Telefonia Cyfrowa jest sygnatariuszem dwóch porozumień branżowych, które dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z usług telekomunikacyjnych przez dzieci i młodzież: „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych” oraz „Mobile Alliance against Child Sexual Abuse”.

Biorąc pod uwagę możliwość jeszcze lepszego zabezpieczenia dzieci oraz młodzieży przed treściami niepożądanymi w Internecie oraz w celu poprawienia koordynacji działań w tym zakresie na poziomie krajowym, PTC postanowiła również przystąpić do „Porozumienia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie’. Jak podkreśla Agata Habel z Polskiej Telefonii Cyfrowej, możliwość współdziałania całego środowiska telekomunikacyjnego w „Porozumieniu” ma przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa samego Internetu, jako jednego z najważniejszych obecnie mediów informacyjno-społecznych.

Według danych Komisji Europejskiej, prawie 50 proc. 10-latków w Unii posiada własny aparat telefoniczny. U 16-latków odsetek ten sięga zaś aż 95%” – wylicza Agata Habel. „Posiadanie telefonu komórkowego to korzyść zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, ponieważ dzięki temu w dowolnym momencie mogą się ze sobą kontaktować. Rozwój technologii mobilnych niesie ze sobą jednak także wiele zagrożeń, związanych z dostępem młodych ludzi do treści szkodliwych, nielegalnych”.

Dlatego właśnie Era postanowiła wprowadzić do swojej oferty szereg usług, pozwalających zachować bezpieczeństwo użytkowania telefonu przez dzieci i młodzież. Obecnie wciąż toczą się prace nad dostarczeniem dodatkowych rozwiązań, umożliwiających kontrolę treści docierających do tej grupy odbiorców. Warto także zaznaczyć, iż na stronie Ery, w zakładce „Porady dla rodziców” dorośli użytkownicy mogą znaleźć informacje między innymi o tym, w jaki sposób wytłumaczyć dziecku zasady bezpiecznego korzystania z telefonu, a także zbiór podstawowych terminów związanych z korzystaniem z telefonu i Internetu. Na stronie zgłosić można także, za pomocą dostępnego na stronie formularza, treści nielegalne lub szkodliwe. W zależności od charakteru zgłoszenia, podejmowane są odpowiednie działania.

Akademia UPC

UPC już od kilku lat realizuje przedsięwzięcia edukacyjne zmierzające do budowania i poszerzania kompetencji cyfrowych.

Porozumienie wpisuje się w realizowaną przez nas strategię CSR, w szczególności program Akademii e-Bezpieczeństwa UPC” – mówi Patrycja Gołos, dyrektor Działu Komunikacji UPC Polska. „W ramach Akademii prowadzimy działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli na temat bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem „Bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli”. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami na tym polu z innymi sygnatariuszami Porozumienia. Ponadto jesteśmy zdania, że wspólnie możemy zrobić znacznie więcej, działać bardziej efektywnie na rzecz bezpieczeństwa w sieci” – dodaje Gołos.

Działania edukacyjne UPC realizowane są w oparciu o podręcznik bezpiecznego korzystania z Internetu. Został on opracowany wspólnie przez UPC oraz Insafe – organizację powołaną przez Komisję Europejską, propagującą bezpieczeństwo w sieci. Nie brakuje tu także dedykowanej strony internetowej na temat bezpieczeństwa, z której można między innymi pobrać podręcznik w wersji PDF. Istotnym elementem działań są także warsztaty w pracowniach komputerowych firmy UPC, przeznaczone zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, pedagogów oraz bibliotekarzy.

Jesteśmy Europejskim Partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu, wspieramy także kampanie medialne propagujące bezpieczne zachowania w sieci – w tym tegoroczną, przebiegającą pod hasłem „Pomyśl zanim wyślesz”. Celem naszych działań w 2010 roku będzie nadal edukacja i zamierzamy rozwijać dotychczas prowadzone działania” – podkreśla Patrycja Gołos.

Na stronie UPC w zakładce „Bezpieczeństwo” nie brakuje także adresów mailowych, dedykowanych temu zagadnieniu oraz link do formularza fundacji Kidprotect. Warto w tym miejscu wspomnieć, że UPC to pierwsza firma telekomunikacyjna, która otrzymała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej Certyfikat Bezpiecznego Internetu, co potwierdza zaangażowanie  firmy w realizowaniu programów edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

Telekomunikacja Polska też chroni najmłodszych

Z badań, wynika że 71 proc. dzieci trafia w Internecie na materiały pornograficzne, 51 proc. na materiały z brutalnymi scenami, a 28 proc. na takie, które propagują przemoc i nietolerancję [2]. Ponadto 64 proc. dzieci przyznaje się do zawierania znajomości w Internecie, z czego 68 proc. otrzymało od nowo poznanej osoby propozycję spotkania w rzeczywistym świecie, a 44,6 proc. skorzystało z takiego zaproszenia. Właśnie dlatego dla Telekomunikacji Polskiej ochrona najmłodszych przed nieodpowiednimi treściami oraz cyberprzemocą jest także wartością nadrzędną.

W 2004 roku rozpoczęliśmy program Edukacja z Internetem TP, który uwzględniał nie tylko preferencyjne warunki dostępu do Internetu dla szkół, ale też pewne działania edukacyjne” – mówi Monika Kulik, specjalista ds. CSR w Grupie TP. „Mając świadomość nie tylko szans, ale również zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, uzupełnieniem programu stały się szeroko zakrojone działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w Sieci, prowadzone wspólnie z partnerami społecznymi” – dodaje Kulik.

Monika Kulik podkreśla także, iż ze względu na zdiagnozowaną lukę kompetencyjną w ramach programu, prowadzone są również szkolenia dla nauczycieli promujące pracę metodą projektu oraz zachęcające do wykorzystywania Internetu jako narzędzia niezbędnego w nowoczesnej edukacji. W ramach programu „Edukacja z Internetem TP” (we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje) powstał również serwis internetowy www.sieciaki.pl, a także strona internetowa helpline.org.pl oraz bezpłatny numer telefonu helpline –  800 100 000.

Co więcej, program ewoluuje. Z raportu „Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu” opracowanego na zlecenie Telekomunikacji Polskiej w 2008 roku wynika, że blisko jedna trzecia rodziców nie potrafi wskazać na jakiekolwiek zagrożenia dzieci w Internecie, chociaż uznaje go za potencjalnie niebezpieczny. Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, co robi w sieci. Co ciekawe, duża grupa rodziców nie dostrzega zagrożeń w zachowaniach dzieci, które należy uznać za potencjalnie niebezpieczne, takie jak zamieszczanie swoich zdjęć w Internecie (blisko 20 proc). Dlatego właśnie Telekomunikacja Polska zdecydowała się na kampanię społeczną „Bezpieczne media”. Zasadniczym elementem kampanii jest przewodnik dla rodziców, który w kompleksowy sposób pokazuje, jakie niebezpieczeństwa czyhają na najmłodszych w cyfrowym świecie i jak im przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy. Przewodnik powstał we współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem dzieci w Internecie.

Nabycie podstawowych umiejętności związanych z komputerem i Internetem powinna być traktowana jako kluczowy element edukacji elementarnej. Jako największa firma teleinformatyczna postanowiliśmy pomagać w zapewnieniu takiej elementarnej edukacji informatycznej” – podkreśla Kulik.

Walczmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci

Nie tak dawno Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów powiedziała: „Jeśli chcemy, aby dzieci zastanawiały się przed wysłaniem postów, firmy prowadzące portale społecznościowe powinny umieścić w Internecie właściwe informacje, używając odpowiedniego języka”. Tak naprawdę słowa te dotyczą nie tylko firm prowadzących portale społecznościowe, lecz także te z sektora ICT. Jak widać po wyżej wymienionych przykładach firmy te podjęły już do tej pory wiele działań edukacyjnych i komunikacyjnych, popularyzujących dostępne możliwości ograniczania zagrożeń internetowych. Oby tak dalej!

 

[1] http://ec.europa.eu
[2] Badania na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje – Agencja Gemius S.A., 2007 rok.Paulina Szczupaczyńska – edytor z wykształcenia, z zamiłowania specjalista ds. PR, szkoleniowiec oraz dziennikarz. Z Public Relations i marketingiem związana od przeszło 7 lat. Od lipca 2008 roku partner agencji PREVOLUTION.

Autorzy